Høsten 2007

Generelt har vi annenhver tirsdag, i partallsukene. Det vil også være en del ledige datoer inn i mellom. Ta konkakt med HMKG/LMS for å sjekke dette.
Godkjente skyteledere er Lars Håkon, Øystein, Jørn og Lars Gunnar.

KS=Krigsskolen på Linderud
HMKG=Gardeleiren på Huseby

Dato Klokkeslett Sted Merknad
18.09.2007 1600-2100 HMKG
02.10.2007 1600-2100 HMKG
16.10.2007 1600-2000 HMKG
30.10.2007 1600-2100 HMKG
13.11.2007 1600-2100 HMKG
27.11.2007 1600-2100 HMKG
11.12.2007 1600-2100 HMKG
xx.12.2007 xx00-xx00 HMKG Juleskytingen TBD