Lagfører 2014-01-13
HMKG venter fremdeles på å skaffe midler til å bytte kulefang. De håper å få dette til i løpet av januar. Efter det må vi skrive ny avtale. Mer info på årsmøtet.

Lagfører 2013-11-06
Merk at det ikke er trening i november da HMKG skal bytte massene i kulefangeren.

Lagfører 2013-09-27
Merk at det ikke er trening i oktober da HMKG stenger banen denne måneden.

Lagfører 2013-03-18
Da er vi omsider i boks med ny avtale med HMKG. Vi deler tiden med HV-02. Enjoy!

Lagfører 2012-11-18
Litt sent ute med terminlistene, men de fleste aktive har vært klar over tidene. Bare å skyte!

Styret 2010-01-13
Årsmøte er fastsatt til tirsdag 16. februar 2010 kl 1700-1900 på HMKG. Alle betalende medlemmer får tilsendt innkalling pr post.

Styret 2010-01-13
Resultater fra juleskytingen er klare og kan ses på her.

Lagfører 2009-10-27
HMKG varslet i dag om at det er vedlikehold på innendørsbanen frem til 9.11. Følgelig får vi ikke trent. Det er mulig at arbeidet tar lenger tid enn planlagt. Følg med her.

Lagfører 2009-09-08
OBS: Julebordet er torsdag 19. november. Oppmøte Kirkegata 15 kl 1800 for medlemsmøte og vorspiel. Middag fra kl 2030 på Stortorvets Gjæstgiveri.

Lagfører 2009-09-03
Terminliste for høsten 2009 er klar. På den er også BEIST sitt tradisjonelle julebord fastsatt til fredag 27. november. Mer info kommer efterhvert. Juleskyting foregår på tirsdag 8. desember.

Styret 2009-02-23
Vi minner om årsmøtet i morgen kl 18-20 som holdes på befalsmessa på Lutvann.

Styret 2009-01-27
Vi tar et oppsamlingsheat for de som ikke har sett på Max Manus-filen ennå. Vi går på kino 4. februar, ca kl 19. Hvilken kino og nøyaktig klokkeslett formidles på kvelden 2. februar. Skal du være med, send en mail til lagforer@shvpg.no for å melde deg på. Og det gjøres senest kl 1500 på tirsdag 2. februar.

Styret 2009-01-26
Årsmøtet er fastlagt til 24. februar. Innkalling, medlemsbrev og kontingent er i posten. Stedet er ikke bestemt ennu, følg med her på hjemmesidene.

Styret 2009-01-22
Terminliste for våren er på plass. Som vanlig, skyting hver tirsdag på HMKG kl 18-21.

Styret 2008-11-10
Vi må endre tidspunktet for juleskytingen da HMKG selv skal benytte skytebanen denne dagen. Ny dag er 2.12.
Videre er det ønskelig at skyttere som skal delta opå skyting kontakter skyteledere på forhånd. Med andre ord, meld fra på forhånd om du kommer. Dette slik at skyteledere vet hvem de skal vente på ved innpassering. Du kan ta kontakt pr telefon eller på email til skyteledere@shvpg.no. Og dette gjør du selvfølgelig så snart du vet noe:-)

Styret 2008-10-06
Julebord/lutefisk arrangeres som en arv fra overtakelsen av BEIST. Både gamle BEIST-medlemmer og medlemmer av SHVPG ønskes velkommen. Vorspiel fra kl 1800 i Kirkegaten 15. Lutefisk på Stortorvets gjæstgiveri fra kl 2030. Send en mail til lutefisk@shvpg.no for å melde din deltakelse, primært innen 17. oktober.

Styret 2008-09-15
Nye terminlister er lagt ut. Husk å sjekke/purre en skyteleder slik at det ikke blir bomtur.

Styret 2008-06-04
Vi har fra Stena Line mottatt et antall gratisbilletter for minicruise Oslo-Fredrikshavn. Billettene er gyldige frem til 6. november og er for fire-sengs økonomilugar. Noen restriksjoner kan komme til anvendelse. Stena Line har ogsp 20 % rabatt på transportreiser og 15 % rabatt på konferansereiser. Bakgrunnen er Skytterforbundets medlemsskap i Flerforbundsavtalen. Send mail til styret for utsendelse av billetter.

Styret 2008-04-02
VVE går for første gang i regi av SHVPG. BEIST er som kjent nedlagt, men SHVPG arrangerer det tradisjonsrike VVE. Det blir det 13. VVE i rekken. Som canlig går arrangementet av stabelen på Steinsjøen. Helgen er 2.-4. mai 2008. Påmelding til vve@shvpg.no. Se også invitasjon på VVE2008-invitasjon1.doc.

Husk felles innpassering på HMKG, møt 5 minutter før.

Som skyteledere er følgende godkjent på HMKG: Per, Øystein, Frode og Lars Gunnar. Adresser og telefonnumre finnes på medlemssidene. Øystein er fremdeles baneutvalg, og sørger for at det er noen godkjente skyteledere tilstede.

Styret 2007-09-18
Nye terminlister er lagt ut.

Styret 2007-02-25
Årsmøte den 27. februar blir holdt i bygning 10 på Lutvann.

Styret 2007-02-07
Terminliste for våren 2007 ligger ute.
Vi minner også om årsmøte 27. febuar på Lutvann.

Styret 2007-02-07
Resultater fra juleskytingen 2006 finner i Excel-arket her.

 
 

Styret 2006-09-07
Terminliste for høsten 2006 ligger ute.

Styret 2005-12-18
Resultater fra juleskytingen finner i Excel-arket her.

Styret 2005-10-21
Terminliste for høsten 2005 ligger ute.

Styret 2005-02-21
Årsmøte for 2005 er lagt til den 12. april. Les mer om dette i medlemsbrev datert 21. februar 2005, som er tilgjengelig etter at du har logget deg inn

Styret 2005-01-10
Nye terminlister for våren 2005 ligger nå ute

Webmaster 2004-02-17
Nytt design på siden! Kom gjerne med kommentarer til webmaster!

Styret 2003-08-31
HMKG er stengt frem til 19. november 2003. Status KS er usikkert foreløpig. Styret jobber med saken...

Styret 2003-04-21
Nye terminlister er lagt ut. Vi har igjen fått 3-timers økter på HMKG. Det er positivt. KS er stengt pga for høyt blyinnhold i luften.

Styret 2003-04-21
BEIST (Befalslaget i Stovner HV) inviterer igjen til Vårens Vakreste Eventyr (VVE). Som tidligere år, inviteres militære medlemmer av SHVPG med til Steinsjøen helgen 23.-25. mai 2003. For mer info, se BEIST sine hjemmesider: www.beist.no.

Styret 2002-12-15
Vi minner om årets juleskyting på mandag 16.12.2002 kl 1900-2200.

Styret 2002-04-11
Nu - endelig. Nå er baner igjen tilgjengelige. Vi har fått tildelt en del kvelder på HMKG, med start allerede 16. april. Møt opp.

Vi har også allerede nå fått tildelt baner til høsten. Dette er gledelig, da vi sparer masse tid på administrasjon og venting. Litt dårlig med baner i september, men ellers bra.

Styret 2002-04-11
VVE, vårens vakreste eventyr, skytehelgen til HV-02203 og BEIST, går av stabelen 24.-25. mai. Militære medlemmer av SHVPG inviteres herved. Praktisk info finner du på www.beist.no.

Styret 2002-01-03
Skytebaner for våren er ikke tildelt ennå. På HMKG vil baner ikke endelig tildeles før ny sjef LMS er på plass, sannsynligvis ikke før om et par uker. Vi har imidlertid fått noe plass i januar, så skyting blir det. Se terminlisten. Lars Gunnar.

Styret 2001-09-21
Nå er vi i mål med tildeling av baner hos HMKG. Vi har fått relativt bra med baner, 12 ganger frem til jul. Vi starter kl 2000, med unntak av juleskytingen som starter kl 1900. Se terminlisten.

Som skyteledere er følgende godkjent på HMKG: Per, Øystein, Frode og Lars Gunnar. Adresser og telefonnumre finnes på medlemssidene. Øystein er fremdeles baneutvalg, og sørger for at det er noen godkjente skyteledere tilstede.

Husk felles innpassering på HMKG, møt 5 minutter før. Dette er spesielt viktig nå med terrorberedskap.

Styret 2001-09-15
Omsider er brevet fra HMKG med tildeling av baner kommet frem. Det har vært feilsendt til HV-02, og siden hadde ingen sett det før. Vi har fått veldig lite av det vi ønsket. Imidlertid er det en del andre tidspunkter tilgjengelig, så styret vil i løpet av kort tid sørge for å sjekke ut disse. Banene på HMKG var stengt siste del av august pga vedlikehold.

For å være skyteleder må nytt skytelederbevis utstedes og det må gjennomgås en obligatorisk opplæring på dagtid på HMKG (tar ca 20 minutter, sier de).

Styret 2001-08-09
Vedrørende skyting høsten 2001. Søknad om tilgang til HMKG ble sendt i juni. Vi venter på svar derfra. Søknad om KS blir sendt til uken. Erfaringsmessig blir det sjelden svar på søknad om baneleie før godt ut i august. Pga øvelsen i starten på september, vil det bli liten aktivitet frem til midten av september.

Styret 2001-08-09
Styret gjør oppmerksom på HV-02s forbud mot å medbringe private våpen på øvelser. Dette gjelder selv om våpenet er tenkt brukt utenfor tjenestetiden.

Styret 2001-05-08
Militære medlemmer: Hvis du ikke har meldt deg på Vårens Vakreste Eventyr ennå, så gjør det snarest.

Lagfører 2001-05-03 Skyting på HMKG 9. mai utgår.

Webmaster 2001-03-07
Det er fra i dag mulig å endre passord. Se nederst på medlemsmenyen.

Styret 2001-02-24
Vi har nå fått reservert en del tider for skyting på HMKG. Dette er en del tirsdager og noen få onsdager fra slutten av mars. Terminlisten er oppdatert.

Webmaster 2001-02-21
Disse sidene oppsto i dag. Ha forståelse for at alt ikke virker ennå.

2001-02-21
Passord kan foreløpig ikke byttes selv. Prøv å lev med de inntil videre...